Zmiany i przypomnienia

  • Przypominamy o konieczności załączenia do każdego urządzenia wysyłanego do serwisu głównego ZLECENIA NAPRAWY ( formularz dostępny w zakładce DO POBRANIA ) a w przypadku urządzenia przysyłanego w celu wykonania odczytu pamięci fiskalnej dodatkowo dane niezbędne do sporządzenia PROTOKOŁU ODCZYTU ( formularz protokołu w zakładce DO POBRANIA )
  • Podatnik zmieniający serwis jest zobowiązany powiadomić o tym serwis główny w ciągu 3 dni ( wzór zawiadomienia w zakładce DO POBRANIA )
  • Przypominamy serwisom o obowiązku przesyłania do serwisu głównego raportów kwartalnych o wykonanych czynnościach ( wzór raportu w zakładce DO POBRANIA DLA SERWISU )
  • W celu ułatwienia pracy serwisom, w związku z koniecznością zmiany stawek VAT zamieszczamy odpowiednie instrukcje dla kas i drukarek ( w zakładce DO POBRANIA DLA SERWISU )