Zmiany i przypomnienia

  • Przypominamy o konieczności załączenia do każdego urządzenia wysyłanego do serwisu głównego ZLECENIA NAPRAWY ( formularz dostępny w zakładce DO POBRANIA ) a w przypadku urządzenia przysyłanego w celu wykonania odczytu pamięci fiskalnej dodatkowo dane niezbędne do sporządzenia PROTOKOŁU ODCZYTU ( formularz protokołu w zakładce DO POBRANIA )
  • Zgłoszenia rejestracji kas fiskalnych oraz protokoły odczytów w przypadku jednoosobowych działalności należy przekazywać do Urzędów Skarbowych zgodnych z miejscem zamieszkania podatnika, a nie miejscem prowadzenia działalności!
  • W zleceniach odczytów laboratoryjnych w przypadku jednoosobowych działalności należy podawać miejsce zamieszkania podatnika (!!!) oraz adres właściwego Urzędu Skarbowego.
  • Podatnik zmieniający serwis jest zobowiązany powiadomić o tym serwis główny w ciągu 3 dni ( wzór zawiadomienia w zakładce DO POBRANIA )
  • Przypominamy serwisom o obowiązku przesyłania do serwisu głównego raportów kwartalnych o wykonanych czynnościach ( wzór raportu w zakładce DO POBRANIA DLA SERWISU )
  • W celu ułatwienia pracy serwisom, w związku z koniecznością zmiany stawek VAT zamieszczamy odpowiednie instrukcje dla kas i drukarek ( w zakładce DO POBRANIA DLA SERWISU )