Mała Księgowość

Symfonia


Mała Księgowość


obsługa każdej formy uproszczonej księgowości – karty podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

pomoc w dokonywnaiu szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów

prowadzenie nielimitowanej ewidencji środków trwałych

naliczanie i rozliczanie pensji pracowników

możliwość prowadzenia ewidencji pracowników

naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy

ułatwienie współpracy z programem Płatnik

pobierania danych kontrahenta z GUS - możliwość pobrania z bazy GUS danych nowego kontrahenta, wprowadzanego do programu.


 

Zobacz, jakie masz możliwości i opcje rozszerzeń modułu podstawowego, żeby praca z Sage Symfonia Start 2.0 była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

Pakiet e-Box zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-dokumentów i e-deklaracji.

Składa się z modułów:

e-Dokumenty

e-Deklaracje

Dzięki modułowi e-Deklaracje:

automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów, łatwo odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO), wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów. Dzięki modułowi e-Dokumenty:

skutecznie obniżysz koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,

bezpiecznie wyślesz e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),

automatycznie odbierzesz i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży i zakupu, skontrolujesz informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur,

stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,

wygodnie obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych, zwiększysz bezpieczeństwo poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.

Raporty graficzne to dodatkowa opcja pozwalająca na rozszerzenie podstawowych funkcjonalności programu. Umożliwia tworzenie dowolnych zestawień za pomocą tabel przestawnych oraz wizualizację analizowanych danych w postaci czytelnych wykresów.

Szczegółowe informacje

dostęp do raportów graficznych i zestawień analitycznych; predefiniowane wykresy i raporty dotyczące najważniejszych obszarów; możliwość definiowania własnych raportów graficznych i zestawień; dostęp do bieżących danych o stanie firmy w postaci czytelnych i przejrzystych zestawień wzbogaconych o dane graficzne w postaci wykresów;

Zalety

umożliwia łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji; pozwala na zdefiniowanie własnych zestawień graficznych oszczędza czas niezbędny do przygotowania raportów
Moduł Płace służy do rozliczania i naliczania płac pracownikom zatrudnionym w firmach rozliczających się za pomocą uproszczonej księgowości.

Kluczowe funkcjonalności:

prowadzenie ewidencji pracowników

rozliczanie płac

ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów – wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy

tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń

generowanie deklaracji podatkowych, w tym również e-deklaracji dzięki rozszerzeniu e-Box

tworzenie deklaracji ZUS

Sage Connect to funkcjonalność, która pozwala przesłać użytkownikowi z modułu handlowego dokumenty (np. faktury sprzedażowe) do modułu finansowo-księgowego w celu ich zaksięgowania.

Dzięki Sage Connect:

użytkownik modułu handlowego otrzyma informację o zaksięgowaniu faktury

ma możliwość podglądu dokumentów w module handlowym użytkownicy oszczędzają czas i pieniądze – podatnik nie musi wysyłać dokumentów do biura rachunkowego pocztą lub e-mailem naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy proces wysyłania i księgowania dokumentów odbywa się w jednym programie.